Isten hozta honlapunkon!

Nem sikerült beolvasni a hírcsatorna tartalmát.


Honlap

2024-05-30 11:20-kor frissítve,

1 látogatás.

Nógrádi Nagyboldogasszony Alapítvány

A 2002-ben alakult alapítvány fő tevékenységi területe a faluban lévő római katolikus műemlék templom teljes körű felújításának koordinálása - beleértve a szervezést, az adminisztrációt és az anyagi források előteremtését is. Fontos feladatunknak tartjuk a helyi egyházközösség szellemi és karitatív tevékenységének erősítését is.

A belső felújítás előtt elkészültek a bontással járó munkálatok, megújult a villamoshálózat, a teljes kőburkolatot kicseréltük, kialakításra került a liturgikus tér, megújultak a kőlépcsők és a kőből készült ajtókeretek. A nyílászárókat részben kicseréltük, részben felújítottuk, továbbá gondoskodtunk a csapadékvíz megfelelő elvezetéséről. A kórusra vezető lépcsőket kijavíttattuk, melyek új faborítást kaptak. Sor került a templom hangosításának felújítására is.

Oltárkép

Ezeknek a munkálatoknak az elvégzése után teljesülhetett a hívek régi óhaja: ötven év után ismét kifestésre kerülhetett a templombelső az 1914-es állapot szerint. Megújultak a mennyezeti freskók, új szimbólumok kerültek a boltívre, a magyar Szent Korona, a Kossuth-címer, valamint gazdagabb lett a díszítő festés is.

Visszakapta eredeti szépségét a főoltárkép körüli retabló (épített, festett keret). Megújult a főoltár alépítménye és fából készült felépítménye is, továbbá a két mellékoltár. A keresztelőkút kőből készült talapzati része is felújításra került, a burkolati rész pedig új aranyozást kapott. A templom berendezési tárgyai, a szobrok, a posztamensek is megszépültek. A szószék restaurálása megkezdődött.

A restaurálási munkálatokat Tarr György restaurátor festőművész és Schwartz Rezső farestaurátor művész végezték el kiváló minőségben.

Ezúton is kinyilvánítjuk hálánkat és köszönetünket evangélikus testvéreinknek azért, mert amikor szükség volt rá, a felújítás alatt használatra átengedték templomukat, így méltó helyen tarthattuk meg szentmiséinket. Ez a gesztus szép és követendő példája az ökumené gyakorlati megélésének.

A felújított templombelsőt 2011. július 31-én ünnepi szentmise keretében Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök áldotta és szentelte meg.

A munkálatok anyagi fedezetét a hívek adományaiból, az egyházközségtől kapott minden hónap utolsó vasárnapi perselyadományokból, pályázati és egyházmegyei támogatásból, valamint az adó 1%-os felajánlásokból biztosítottuk.

Köszönjük eddigi nagylelkű adományaikat, valamint az SZJA 1%-ának felajánlását is!

A templombelső teljes befejezéséhez még hátravan a főoltárkép és a közadakozásból 1938-ban a pécsi Angstel cég által készített orgonánk felújítása is.

A templom külsejének felújítását is szeretnénk elvégezni. Ennek előkészítése és pénzügyi hátterének megteremtése már folyamatban van.

Új bevételi forrást jelent a Jó Pásztor Apartmanház, amit egy üresen álló egyházi épületből, pályázati forrás segítségével alakítottunk ki.

Reményik Sándor Templom és iskola című verséből vett gondolatokkal tekintünk előre:

Ti nem akartok semmi rosszat,
Isten a tanútok reá.
De nincsen, aki köztetek
E szent harcot ne állaná.
Ehhez Isten mindannyitoknak
Vitathatatlan jogot ád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

Kérjük, Ön is támogassa munkánkat! Várjuk adományaikat és a SZJA 1%-ának felajánlását!

Bankszámlaszám: 63800111-10006076

Adószám: 18639216-1-12

Nógrád, 2013-04-22