Isten hozta honlapunkon!

Nem sikerült beolvasni a hírcsatorna tartalmát.


Honlap

2024-05-30 11:20-kor frissítve,

1 látogatás.

Alapítványi hírek 2021 december

Marika

2021-12-30 21:45:37

Alapítványunk munkatársai továbbra is lelkesen, önfeláldozóan, önzetlen elkötelezettséggel végzik munkájukat. Az elmúlt pandémiás időszak megnehezítette munkánkat, kihívások elé állított bennünket, de azért tettük a dolgunkat.

Figyelemmel kísértük a pályázati lehetőségeket és ennek keretén belül pályázatot nyújtottunk be a Jó Pásztor Apartmanház energetikai korszerűsítésére, vagyis az épület teljes terjedelmére kiterjedő hőszigetelésre, valamint külső felületek színezésére.

Az egyházközség nevében alapítványunk megpályázta a Kálvária kápolna felújítását, a kápolna körüli terület rendezését, valamint a feljutást megkönnyítő lépcsők kialakítását, kapaszkodó korláttal történő ellátását.

Örömünkre szolgált, hogy ez év szeptemberében régi hagyományunkat követve Fájdalmas Anya ünnepkörében szabadtéri szentmisét mutatott be Misi Atya a kápolnánál. Nem voltunk sokan, reméljük a jövőben szép számban leszünk jelen a májusi Szent Flórián ünnepen és a szeptemberi Kálvária búcsúi szentmisén, eleget téve és megtartva eleink fogadalmát és hagyományait, amit nekünk, most élő utódoknak követniük kell és majd átadni az utánunk jövő nemzedéknek.

A Kálvária kápolna felújítására rendelkezésünkre áll bruttó 4.000.000 Ft, valamint a minden hónap 13. napján megtartott fogadalmi szentmise persely adománya. Természetesen bárki adhat támogatást, adományt a felújításhoz a szokott módon. Szeretnénk 2022-ben a munkálatokat elvégezni, hogy a jövő évi búcsúi szentmise a felújított kápolna előtt legyen megtartva. Jelenleg a felújítással kapcsolatos szervezés és előkészület van folyamatban.

Az apartmanház felújítására benyújtott pályázatunk tartaléklistára került, de ez év októberében támogatásban részesültünk és a tartalékalapból bruttó 6.000.000 Ft támogatásban részesültünk. Jelenleg a szükséges adminisztrációs előkészítő folyamatnál tartunk. Reméljük, az év végéig rendeződnek és megfelelő kivitelezővel akár el is kezdhetjük a külső szigetelést, ha kedvezni fog az időjárás.

Szeretnénk az idén befejezni templomunk külső felújítását, felhelyeztetni a kőlábazatot és december 31-ig elszámolni a felújításra kapott támogatási összeggel. Reméljük, sikerülni fog, mivel szoros a határidő és nem sok a rendelkezésre álló idő a kivitelezésre.

Számos megoldásra váró feladat elé nézünk a jövőt illetően. A templom kerítés kérdése: maradjon a jelenlegi, némi átalakítással, netán készüljön egy új kerítés, amelyet megkívánna a felújított templom arculata? Ez mind kérdés.

A plébánia épület vizesedés miatti felújítása elengedhetetlen, szükséges és nagyon fontos, hiszen használatban van, lakhelye plébános atyánknak. Nem lehet kérdés, hogy a jövőben a prioritással a plébánia épületére fókuszálunk. Időben minden bizonnyal Misi Atya tájékoztatást fog adni a részletekről az egyházközség részére. Természetesen alapítványunk az eddigi gyakorlatát követve lehetőségének határain belül igyekszik minden támogatást megadni a plébánia felújításához is. Szeretnénk a jövőben még gazdaságosabban működtetni az apartmanházat, megteremtve hozzá mindent, amit a megváltozott és jelenlegi előírások megkövetelnek tőlünk, mind működtetési feltételt, személyi és tárgyi feltételeivel együtt. Ennek érdekében ez év novemberében működési pályázatot nyújtottunk be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. felé, melynek keretén belül 1 fő főállású alkalmazott bérköltségére és annak járulékaira pályáztunk, valamint szerény összeg erejéig a működéssel kapcsolatos költségekre is. Reméljük, eredményes lesz.

Köszönöm mindenkinek, akik ebben az évben is munkájukkal, tudásukkal, felkészültségükkel sokszor erőn felül is hozzájárultak az alapítvány megmaradásához, előírásszerű működtetéshez.

Az alapítványra a jövőben is nagy szükség van, szeretnénk, ha megfiatalodna, új aktív tagokkal bővülne, akik tőlünk több x-es életkorúaktól átvennék a további működtetés stafétabotját.

Kedves kötelességünknek és sokak felkérésének teszek eleget most, amikor helyi lapunk hasábján keresztül írásos formában megismétlem köszöntőmet Misi Atya születésnapja alkalmából, melyet november 7-én a templomban a vasárnapi szentmise végén elmondtam:

„Tisztelendő Misi Atya!

Őszinte tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt egyházközségünk minden tagja nevében születésnapja alkalmából! Köszönjük a Jóistennek, hogy életútját úgy vezérelte, hogy ide küldte hozzánk, hogy lelkiatyánk, tanítónk és pásztorunk legyen. Bízunk benne, hogy az elkövetkezendő időszakban számos hosszú éven át közöttünk végzi áldásos munkáját. Ehhez a munkához kívánok nagy hitet, kitartást, jó erőt, egészséget és reá a Jóisten áldását kérem! Fogadja szeretettel egyházközségünk ajándékát!”

Valóban álljunk Misi Atya mellett odaadó szeretettel, támogassuk munkáját, segítsük abban, hogy közösségépítő tevékenysége sikeres, eredményes legyen, amely Isten és egyházunk, helyi közösségünk ügyét szolgálja. Bízzunk benne, hogy szépen felújított templomunk nem árvul el és odatalál a most hiányzó fiatalság és gyermeksereg is. A jövő zálogai és nemzedéke. Adja Isten, hogy így legyen!

Mire újságunk az olvasók kezébe kerül, már benne leszünk az ünnepvárás körében is. Ebből az alkalomból kívánok minden nógrádinak áldott Szent Karácsonyt! A betlehemi kisded Jézus áldja meg családjainkat, falunk minden lakóját. legyen köztünk békesség, szeretet és összefogás!

Kívánok boldog 2022-es esztendőt mindenkinek, pandémia mentes évet és Isten áldását kérve hazánkra, falunk minden lakójára! Munkánkhoz, életünkhöz jó erőt, egészséget kérve.

2021. december hó

Piroska János

Nógrádi Nagyboldogasszony Alapítvány Kuratóriumának elnöke


Nincsenek megjegyzések.