Isten hozta honlapunkon!

Nem sikerült beolvasni a hírcsatorna tartalmát.


Honlap

2024-05-30 11:20-kor frissítve,

1 látogatás.

Tájékoztató az Alapítvány 2019 évi munkájáról

Marika

2020-08-17 22:47:31

Eredményekben bővelkedő volt az elmúlt esztendő- Hosszas várakozás után, 2019 április hónapban megkezdődtek a toronysisak és a templom főhomlokzatának felújítási munkálatai. A folyamat az állványzat felépítésével vette kezdetét, amely 1150 m2 –t tett ki és, 38,5m magasra épült fel, költsége 3.3 millió Ft volt. Előzetes szakmai egyeztetésen alapult és költség megtakarítást eredményezett, mert a homlokzati felújítás is megvalósult egyszeri állványozással. A felállványozott állapotban lehetőség nyílott arra, hogy az évtizedek óta fennálló problémák, hiányosságok megszüntetésre, illetve elvégzésre kerüljenek. A toronysisak lebontásával és a fa elemek cseréjével rengeteg szemét, és hulladék keletkezett a toronytérben, nem beszélve a denevér guanóról. Társadalmi munkában, összefogással letakarítottuk a toronybelsőt, valamint a kórus feletti padlásteret is köszönet érte a munkában résztvevőknek. Esedékessé vált a toronyablakok cseréje is, amelynek költségét 1.5 millió Ft értékben a Büki Nemzeti Park Igazgatósága vállalta a toronyban élő denevérek jelenléte miatt. Az ablakok kőkávái alatt a falazat kibomlott és hiányos volt, félő volt, hogy a súlyos kőkávák leomlanak, ezért újrafalazásra volt szükség. A munkálatokhoz szükséges kb 1200 db kisméretű téglát Piroska Ferenc térítésmentesen odaszállítva biztosította, ezúton is köszönet érte. A szükséges habarcsanyagot az alapítvány megvásárolta. A toronysisak felújítási munkálatai ezután kezdődtek el, tele a várakozás izgalmával a rendelkezésre álló rövid határidő miatt, ami a munkálatok anyagi fedezetének pályázati részét, illetve a megvalósítást érintette (2019. május 31.)

De, hál! Istennek a 18 nap esős idő ellenére kis csúszással, de elkészült a toronysisak, a szükséges tartóelemek, a deszka borítás cseréje után felkerült 160 m2 vörösrézlemez borítás is. Váratlan helyzet állott elő, ugyanis a torony tetején lévő gömb és kereszt műhelymunkában történő elkészítése többlet kiadást eredményezett 2 millió Ft-tal, melyre nem volt fedezetünk. Dr. Beer Miklós püspök atyához fordultunk, aki egy nap leforgása alatt megmentett, és vissza nem térítendő támogatásban részesített bennünket, így felkerült a templom tornyára a gömb, és a kereszt, valamint a szuvas tartó császárfát is kicseréltük. Sokaknak alkalma nyílott arra, hogy megcsodálja ezt 3,5 m magasan igazi remekművű toronydíszt, mert közszemlére volt kitéve. Püspök Atya nem feledjük el jóságát köszönet érte a nógrádi hívek nevében! Régóta fennálló és sokak által kifogásolt probléma volt a nem működő toronyóra.

Nem volt meg hozzá a szükséges 1.5 millió Ft-os fedezet, hogy megjavítassuk. Három merész ember Berinkei Tamás, Szarka István és Piroska János összefogott, és sok-sok munkával elektromos, és mechanikai felújítással, megfelelő védelemmel ellátva megjavította, és visszaszerelte a toronyórának, felújított részeit. Megjegyezni kívánom, hogy az állványzat megléte tette lehetővé, hogy most és azonnal ezt meg kell csinálni. Bízunk benne, hogy hosszútávra működőképes marad toronyóránk. Köszönet a munkában résztvevőknek. A szükséges anyagot alapítványunk vásárolta meg. A toronyban az óra szerkezeti elemének, valamint a harangok vasszerkezetének védelme érdekében, mindkét helyen felhajtható ajtónyílással ellátva, padlásolás lett készítve társadalmi összefogással. A munkálatokat számos segítővel Povazsán Zsolt irányításával végezték el. Bízunk benne, hogy beválik és minimális lesz a lehulló denevér guanó. Köszönet érte a csapatnak. Mindent összevetve a toronysisak felújítása 22.8 millió Ft –ba került, melynek fedezete a hívek adománya, pályázati támogatás, alapítványi támogatás, és a püspök úr rendkívüli adománya volt. A munkálatok másik mozzanata a templom főhomlokzatának felújítása, a kőlábazat és a főbejárati lépcsők felújítása volt. Erre a feladatra 6 millió Ft kormányzati támogatásban részesültünk. A felújítást azonban ennyi pénzből csak úgy tudtuk megvalósítani, hogy kellő átgondolással egyszeri állványozási költséggel, csatolt feladatként. Úgy érzem szépre sikeredett a homlokzat, kellemes kontrasztos a két szín, szépen harmonizál a kődíszekkel a lábazati kővel, és a lépcsőkkel. Nem volt betervezve, de szükséges volt a magaslati párkányok, a főbejárat feletti rész rézlemez fedése, mert ezek csak állványzatról végezhetők el. A költségét alapítványunk finanszírozta meg. A főhomlokzat felújítását a váci Parlamentkő KFT munkásai végezték el, köszönet precíz munkájukért. A templom további részének felújítási munkáit velük végeztetjük el. Alapítványunknál személyi változásra került sor. Varga Jánosné Marika, aki a könyvelési feladatokat nagy precizitással és gondoskodással végezte, egészségügyi állapotára tekintettel 2020. január 1-től lemondott e feladatok végzése alól. Helyette Kelemen Gyuláné látja el jövőben a könyvelési feladatokat.

Az idei esztendőben templomunk külső felújítása befejező szakaszához érkezett. Reméljük, hogy a 19 esztendei felújítási folyamatnak teszünk pontot a végére.

A felújítással egyidőben a költségmegtakarítással lecserélnénk az amortizálódott esőcsatorna rendszert, és az elmaradt lemezelési munkálatokat is elvégeznénk.

A felújítás várható összköltége kb 17 millió Ft körül van behatárolva, ami magában foglalja a következőket.

- állványozás 1050 m2

- 850 m2 falfelület javítása, glettelése, alapozás, színezés

- 80 m2 kőlábazat szellőzhető formában felhelyezése

- 80 m ereszcsatorna,6 db sarok elem

- 60 m lefolyócsatorna, tartó konzolok, bilincsek

- elmaradt lemezelés a sekrestye felett, valamint a torony és tető találkozásánál.

Rendelkezésre álló pénzügyi források:

- 10 millió Ft kormányzati támogatás (számlán van az egész)

- 3 millió Ft alapítványi támogatás

A hiányzó fedezetet a hívek adományaiból családonként 10.000,-Ft-al, és kölcsön felvételével lehet biztosítani. A munkálatokat fedezet hiányában még nem tudjuk elkezdeni. Reményeink szerint, ha mindenki szívügyének tekinti a templom felújításának befejező ütemét, és időben befizeti adományát legkésőbb augusztus 15-ig, akkor augusztus végén, szeptember elején nekikezdhetünk a munkálatoknak. Megpróbáltam tömören megfogalmazni az előttünk álló feladatokat, és tájékoztattam olvasóinkat az elvégzett munkálatokról. Bízom továbbra is minden hívő, és falunkban lakó emberben, hogy segíti támogatja templomunk felújításának befejező ütemét.

További munkákra Isten áldását kérve!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Piroska János

a kuratórium elnöke


Nincsenek megjegyzések.