Isten hozta honlapunkon!

Nem sikerült beolvasni a hírcsatorna tartalmát.


Honlap

2023-11-27 14:41-kor frissítve,

2988 látogatás.

Hírek a Nógrádi Nagyboldogasszony Alapítvány Életéből

Pepita

2013-12-08 23:39:07

Tisztelt Olvasóink, Tisztelt Támogatóink, Tisztelt Nógrádiak!

Ezúton adunk tájékoztatást a Nógrádi Nagyboldogasszony Alapítvány 2013. évi tevékenységéről.

A 2011. és 2012-es években a templomot ért vihar és villámcsapások miatt keletkezett károk helyreállítása 2013. tavaszán megtörtént, kiépítésre került a mai szabványi előírásoknak megfelelő villámvédelem. A templomtető szentély feletti végződésére elhelyezésre került egy kettős kereszt, amely jelképén túl, a villámvédelem egyik levezető pontját képezi. A kettős keresztet társadalmi munkában, Zima Mihály lakatos mester készítette el. Ezúton köszönjük katolikus közösségünk nevében a templomon végzett önkéntes munkáját.

A kereszt külső védelmét tűzi horganyozással tettük időállóvá, melynek költségét alapítványunk viselte.

A villámvédelem kiépítésével egy időben a nagymarosi HÓD Kft kijavította a kereszt elmozdulásakor meghibásodott bádogfedést, új borítást kapott a kereszt gömbalatti része, így megszűnt a beázás. A toronysisakon kisebb bádogjavítások is elkészültek. A toronysisak lefestését azért nem végeztettük el, mert időközben egy benyújtott pályázatunk volt, amely ezt a munkafázist is tartalmazta, de még akkor nem született benne döntés. Időközben a templom teljes külső felújítására is nyújtottunk be pályázatot, ami alaki hiba miatt elutasításra került.


Május hónapban elkészült az alapítvány honlapja (ez a honlap) melynek költségeit a NEA működési pályázatán elnyert támogatásból fedeztük.


2013 márciusában a Nemzeti Kulturális Alaphoz beadott pályáztunk a templomunk, Mária mennybevételét ábrázoló nagyméretű főoltárkép restaurálására, harmadik nekifutásra sikeres lett. 600.000.- Ft támogatást nyertünk, amit csak 2014. év második felében kapunk meg. A restaurálási munka 2013 októberében elkezdődött, várhatóan 2013. december 20-ig elkészül, és visszakerül helyére a restaurált főoltárkép. Párhuzamosan a főoltárképpel restaurálásra kerülnek a Hétfájdalmú Szűzanyát, és a Rózsafüzér Királynőjét ábrázoló festményeink is.


2013 februárjában minden nógrádi katolikus család részére kiküldött adománykérő levelünkben erre az esztendőre családonként 20.000.- Ft támogatást kértünk a megjelölt célkitűzések megvalósítására. Nagyon megköszönjük közösségünk nevében azoknak a testvéreknek, akik felhívásunkra adományaikat befizették. Az Ő befizetéseik által tudtuk megkezdeni az idei évre tervezett munkálatokat.

Ezúton kérjük azokat a kedves testvéreinket, támogatóinkat, akik még az idei esztendőben nem járultak hozzá adományukkal a felújításokhoz, vagy támogatásuk második részletét még nem fizették be, szíveskedjenek ezt rövid időn belül pótolni. A befizetéseknek személyesen Varga Jánosnénál, vagy a templomban (hátul a kisasztalon) kihelyezett sárga csekken lehet eleget tenni.

A főoltárkép teljes restaurálási költsége 1.800.000.- Ft, melynek 50%-át már kifizettük, a visszamaradó 900.000.- Ft-ot 2013. december 31-ig kell kifizetnünk.

Örömmel tájékoztatjuk azokat az adományozóinkat, akik SZJA 1%-át felajánlották alapítványunk részére, hogy az adóhivatal 2013. október hónapban 441.703.- forintot utalt át alapítványunk számlájára. Köszönet érte minden felajánlónak! Célkitűzéseinket ismerve, a jövőben is számítunk felajánlásukra. Adószámunk: 18639216-1-12


2013 novemberében, az Emberi Erőforrás Minisztériuma által az egyházak részére kiírt pályázatban, a templom külső teljes körű felújítására benyújtott pályázatot alapítványunk készítette el az egyházközség részére. A döntés 2014. január végén várható.


Egyházközségünk hívei szeretnek énekelni, szépen énekelnek, az éneket kísérő orgona rászorul a felújításra. Lelkes fiatal kántorunk, Horváth Antal az orgonánk hibáit és hiányosságait jelezte. Ez alapján 2013. novemberében a Nemzeti Kulturális Alaphoz

alapítványunk pályázatot nyújtott be templomunk orgonájának restaurálásával kapcsolatban. Nyertes pályázat esetén a munkát 2015. december 31-ig kell megvalósítani. E pályázatnál is a döntés 2014. január végére várható.


Alapítványunk a 2012-es esztendőben sikeresen pályázott a használaton kívüli közösségi ház felújítására. Kialakításra kerül az épületben Jó Pásztor elnevezéssel kétszer 5 fős apartman.

A munkálatokat 2013. februárjában elkezdték. A kivitelező Varga János diósjenői építési vállalkozó. A Jó Pásztor apartmanház kialakítása teljes egészében a pályázaton elnyert bruttó 12.597.228.- forintos támogatásból valósul meg.

A hívek adományai csak a templom felújítására kerülnek felhasználásra!

Az épület felújítása még nem készült el teljesen, de 2014. év tavaszától szeretnénk működtetni. Az apartmanház működtetése során keletkező haszon az alapítvány alapító okiratában meghatározott egyházi épületek felújítására használható fel.

Az apartmanház kialakítására a pályázaton elnyert támogatás csak az épület külső és belső felújítására használható fel. A berendezési tárgyak és a működéshez szükséges egyéb eszközök beszerzésére kiírt pályázatot a kiírás napján visszavonták így azokra nem tudtunk pályázni. Jelenleg a berendezési tárgyak használati eszközök beszerzésén fáradozunk.

Szívesen elfogadunk minden felajánlást, az apartman ház berendezéséhez szükséges használati eszközöket, berendezési tárgyakat, lakástextíliákat, edényeket, stb. Felajánlási szándékukat szíveskedjenek jelezni Dobos Jánosnénak, Less Ferencnének, Kelemen Gyulánénak, vagy Piroska Jánosnak.

Apartmanházunk részére már adományozott jelentős mennyiségű, több darabból álló használati eszközt, lakástextilt stb. falunkból elszármazott kedves testvérünk: Dudás Andrásné, született Molnár Erzsébet, aki szívében-lelkében kötődik szülőfalujához, és mindig nógrádi marad. Adományait és nagylelkűségét tisztelettel megköszönjük, további életéhez jó egészséget kívánunk, és életútját Isten áldása kísérje.

Az idei esztendőre szóló terveinket megvalósítottuk. A jövőben is számítunk katolikus közösségünk összefogására, mert közös a gond, a teher, de közös az öröm és a siker is.

E gondolatok szellemében kívánunk minden kedves adományozónknak olvasóinknak

Istentől Áldott Szent Karácsonyt, és Békés Boldog Újesztendőt.

Tisztelettel és köszönettel az alapítvány kuratóriumának nevében:

Piroska János

a kuratórium elnöke


Nincsenek megjegyzések.